Kraunama..

Konsultacijos

Teisinės konsultacijos civilinės, baudžiamosios, administracinės teisės klausimais.

Pareiškimų, skundų parengimas

Pareiškimų, skundų parengimas Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir kitoms valstybės institucijoms pagal jų kompetenciją

Vienašaliai sandoriai

Vienašalių sandorių tokių kaip testamentai, vekseliai projektų parengimas

Sutartys

Civilinių sutarčių projektų rengimas

Apeliaciniai skundai

  Apeliacinių skundų  civilinėse, baudžiamosios ir administracinėse bylose parengimas

Kasaciniai skundai

  Kasacinių skundų civilinėse, baudžiamosios bylose parengimas

 

Ieškinių  parengimas ginčuose:

 • dėl sandorių negaliojimo,
 • dėl asmens pripažinimo neveiksniu,
 • dėl visuotinių akcininkų susirinkimų, akcinių bendrovių valdybų  sprendimų pripažinimo negaliojančiais
 • dėl akcinės bendrovės direktoriaus, valdybos narių, akcininko  padarytos žalos atlyginimo
 • dėl prekybos ir kitokių atstovų padarytos žalos atlyginimo
 • dėl sutuoktinių ar sugyventinių įgyto turto padalinimo
 • dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos, išlaikymo dydžio nustatymo
 • dėl teismo patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių pakeitimo
 • dėl sutuoktinio padarytos žalos atlyginimo
 • dėl santuokos nutraukimo dėl vieno iš sutuoktinių kaltės
 • dėl ginčai dėl nuosavybės teisės
 • dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį
 • dėl daikto grąžinimo iš kito asmens neteisėto valdymo
 • dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės
 • dėl pareigos prisidėti išlaikant bendrą dalinę nuosavybę
 • dėl daikto administratoriaus pareigų vykdymo, žalos atlyginimo
 • dėl žemės sklypų ribų
 • dėl servituto nustatymo, pakeitimo, pasibaigimo
 • dėl daiktų registravimo nekilnojamojo turto registre, transporto priemonių registre
 • dėl pirkimo- pardavimo, mainų, dovanojimo, rangos, paslaugų, nuomos , panaudos ir kitų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis
 • dėl perleistų daiktų, paslaugų, rangos darbų kokybės
 • dėl civilinės atsakomybės, žalos atlyginimo, netesybų, baudos, delspinigių  pažeidus sutartis
 • dėl atsisakymo mokėti draudimo išmoką, draudimo išmokos dydžio nustatymo
 • dėl žalos padarymo neteisėtais veiksmais, eismo įvykio , nelaimingo atsitikimo metu
 • dėl didesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybės
 • dėl juridinių faktų nustatymo
 • dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo
 • dėl viešojo pirkimo laimėtojo, viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo
 • dėl neteisėto atleidimo iš darbo, darbo užmokesčio už privertinę pravaikštą priteisimo, neturtinės žalos padarytos neteisėtu atleidimu iš darbo
 • dėl su darbu susijusių lengvatų, garantijų, kompensacijų, atostogų, darbo sąlygų
 • dėl drausminės nuobaudos, darbo drausmės pažeidimo
 • dėl darbuotojo ar darbdavio padarytos žalos atlyginimo
 • prašymų nagrinėti darbo ginčą  parengimas  Darbo ginčų komisijai

 

Atstovavimas administracinių nusižengimų bylose:

 • dėl nelegalaus darbo
 • prekybos taisyklių pažeidimo
 • mutinės procedūrų
 • važtaraščių neišrašymo ir prekių gabenimo tvarkos pažeidimo
 • valstybinės mokesčių inspekcijos, valstybinės darbo inspekcijos nurodymų nevykdymo
 • Skundų parengimas dėl nutarimo  skirti nuobaudą už administracinį nusižengimą